De voordelen van medewerkers in hun kracht zetten

Empowerment van medewerkers is een van de meest effectieve middelen om de medewerkerstevredenheid te verhogen. Het geeft medewerkers het gevoel dat ze zelf de verantwoordelijkheid hebben om beslissingen te nemen over en in hun werk, waardoor ze meer bevlogen raken, beter presteren en minder vaak ziek zijn. Empowerment kan bereikt worden door de volgende 7 tips toe te passen.

1. Deel visie, waarden en doelen

Vertel wat de visie is van je bedrijf en laat teamleden zien hoe hun werk bijdraagt aan het realiseren van die visie. Geef ze het gevoel dat ze deel uitmaken van iets groters dan zijzelf en hun individuele werk. Vertel daarbij ook wat de belangrijkste waarden zijn binnen het bedrijf, dus welk waarden een hoofdrol spelen als er besluiten worden genomen. Laat je teamleden weten wat de belangrijkste doelstellingen zijn en geef regelmatig aan hoe ver je staat in het behalen van die doelen. Schets een helder beeld hoe een succesvol team eruit ziet. Leg uit waarom dit zo belangrijk is. Deel jouw eigen beeld van die succesvolle uitkomst met degenen die samen met jou verantwoordelijk zijn voor het bereiken van dat succes.

2. Geef vertrouwen

Vertrouw erop dat je werknemers de intentie hebben datgene te doen wat juist is. Dat ze de juiste beslissing nemen en de juiste keuzes maken. Als je verantwoordelijkheid én vertrouwen geeft, vergroot je de medewerkerstevredenheid van je medewerkers. Ook als het betekent dat de beslissingen niet de jouwe zouden zijn.

3. Delegeer verantwoordelijkheden

Delegeer niet alleen maar werk maar ook leuke dingen. Delegeer deelname aan belangrijke vergaderingen, maar ook lidmaatschappen van een commissie of verenigingen en projecten die zichtbare impact hebben op medewerkers of klanten. Je werknemers zullen groeien en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Met als resultaat dat jij meer tijd hebt voor je team. Je verhoogt de tevredenheid van je team!

4. Geef feedback aan je team

Zorg ervoor dat je regelmatig feedback geeft zodat je medewerkers weten hoe ze het doen. Soms zal je feedback gericht zijn op het erkennen en waarderen van een prestatie of bijdrage. Andere keren zal het gericht zijn op het coachen en verbeteren van prestaties. Met jouw feedback kunnen jouw medewerkers hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. Ze voelen dat ze op de goede weg zijn, voelen zich lekker en zeker.

5. Los problemen op

Los een probleem op wanneer het zich voordoet. Verdiep je in het probleem en neem de leiding of delegeer het oplossen ervan. Door een probleem aan te pakken elimineer je negatieve energie, bouw je met je team aan reputatie en merk je direct dat dit een positieve invloed op de tevredenheid van je medewerkers heeft.

6. Geef erkenning en waardering

Zorg voor voldoende momenten van erkenning en waardering. Wanneer medewerkers zich ondergewaardeerd voelen voor de verantwoordelijkheden die ze nemen dan is het effect van empowerment beperkt. Het beste werkt als medewerkers het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd voor hun werk voordat ze een extra inspanning leveren en vrijwillig die extra verantwoordelijkheden op zich nemen.

7. Meet regelmatig hoe je medewerkers zich voelen

Door regelmatig je medewerker te vragen naar hun werkbeleving en ze te betrekken bij verbeterpunten worden ze regisseur van hun eigen ontwikkeling.

 

Post door Stef van Dieren