Ondersteuning van klanten bij de nieuwe privacywetgeving

In mei 2016 is de General Data Protection Regulation (GDPR), in Nederland beter bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Het doel van deze nieuwe privacywet is om de verwerking van persoonsgegevens door zowel particuliere bedrijven als overheidsinstanties te standaardiseren. Op deze manier kan de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden gegarandeerd. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 om aan de AVG te voldoen.

Encryptie van persoonsgegevens

KCM is als bewerker en verwerker van persoonsgegevens ruim een jaar bezig geweest om zich op technisch en organisatorisch gebied voor te bereiden op de AVG. Zo zorgen wij er door middel van encryptie bijvoorbeeld voor dat alle persoonsgegevens versleuteld opgeslagen worden en dus enkel met een sleutel inzichtelijk zijn. Heeft iemand geen sleutel? Dan zijn de persoonsgegevens compleet onherkenbaar. Zo voorkomen wij dat persoonlijke gegevens van respondenten op straat kunnen komen te liggen.

KCM helpt haar klanten

Met het versleuteld opslaan van de persoonsgegevens wordt nog niet volledig voldaan aan de eisen van de AVG. De nieuwe privacy wetgeving stelt alle organisaties namelijk zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van ondubbelzinnige toestemming van respondenten voor het koppelen van hun persoonsgegevens aan de resultaten van het onderzoek. Omdat dit voor onze opdrachtgevers in de praktijk lastig te organiseren is hebben wij technische mogelijkheden ontwikkeld om toestemming via de vragenlijst te verkrijgen, of om onderzoeken volledig anoniem uit te voeren. Vanaf januari zijn wij bezig geweest om onze klanten hiermee te helpen en te ontzorgen.

Kosteloos aanpassen van alle onderzoeken

KCM heeft haar klanten de mogelijkheid gegeven om de onderzoeken naar klant- en medewerkersbeleving kosteloos aan te passen zodat zij aan de AVG voldoen. Hiervoor bood KCM haar klanten drie opties waaruit gekozen kon worden. KCM heeft haar klanten de volgende opties geboden:

  • Deelname is altijd anoniem.
  • Toestemming geven door middel van een toestemmingsvraag.
  • Toestemming geven door deelname aan het onderzoek.
Ontzorgen hoog in het vaandel

KCM heeft het afgelopen halfjaar al haar klanten benaderd om ze te attenderen op de nieuwe eisen die de AVG aan onderzoeken stelt. Vervolgens is er veel tijd gestopt in het aanpassen van alle onderzoeken en uitnodigen. Inmiddels voldoen alle onderzoeken en daarmee alle klanten aan de AVG. Een prestatie waar KCM en haar klanten best trots op mogen zijn!