Van een compliment word je blij

Mensen zijn sociale wezens. We hebben allemaal de behoefte om erbij te horen en door anderen gezien, begrepen en erkend te worden. Ook vinden we het belangrijk om te weten dat wat we doen zinvol is. Een compliment voorziet in deze behoefte. Met een compliment uit je je waardering voor het contact, een door jou gepleegde inspanning of een geboden oplossing.

Versterk het contact

Wanneer wij onderzoek doen voor onze opdrachtgevers zien we dat regelmatig in open tekstblokken complimenten voor de dienstverlening worden gegeven. Nu kunnen we deze natuurlijk via een lichtkrant tonen, zodat medewerkers binnen een organisatie hier kennis van kunnen nemen. Veel leuker is het echter wanneer de betrokken medewerker direct en zelf het compliment teruggekoppeld kan krijgen en er eventueel een vervolg aan kan geven. Bijvoorbeeld door het sturen van een bedankkaartje of andere attentie. Op deze wijze versterk je het contact en geeft je klant ook nog iets terug, waardoor deze positiever zal oordelen. Je overtreft op een dergelijke manier eenvoudig de verwachtingen van je klant.

Complimentenmodule

In navolging van onze verbetermodule bieden wij meer en meer de complimentenmodule aan en zien dat steeds meer opdrachtgevers het nut hiervan inzien. Wanneer de medewerker in ons KCM-systeem bekend is, kunnen we deze module op basis van in te stellen parameters inrichten waardoor een compliment direct bij de betreffende medewerker terecht komt. Op basis van intern te maken procedures kan een vervolgactie plaatsvinden, bijvoorbeeld zoals eerder genoemd.

Een positieve benadering

In de praktijk blijkt dat een waarderende, positieve benadering door je klant in de vorm van een compliment er voor zorgt dat iemand meer vanuit zijn sterkte en kwaliteiten het werk zal doen en meer en eerder bereid is het beste uit zichzelf te halen. Complimenten zijn goed voor het werkplezier en werken vele malen beter dan negatieve feedback.

Artikel door Axel Kok