Loosdrecht, juli 2016

Waterbedrijf Vitens zet zich optimaal in voor tevreden klanten én medewerkers

KCM zet zich al jaren in om de stem van de klant door te laten klinken in organisaties. Zo ook voor waterbedrijf Vitens. Al sinds begin 2015 kan Vitens rekenen op continu inzicht in de beleving van haar klanten. Het waterbedrijf erkent echter naast het belang van een tevreden klant, ook het belang van de tevreden medewerker. Daarom startte Vitens in maart van dit jaar met een medewerkerstevredenheidsonderzoek via KCM.

Vitens heeft een belangrijke maatschappelijke taak, namelijk via het leveren van schoon drinkwater aan 5,6 miljoen klanten voorzien in een eerste levensbehoefte. Door zo’n 1.400 medewerkers wordt ervoor gezorgd dat klanten zonder zorgen kunnen vertrouwen op drinkwater van uitstekende kwaliteit. Natuurlijk is het ontzorgen van klanten cruciaal voor Vitens, maar zij houdt ook graag vinger aan de pols bij haar medewerkers. Immers, organisaties waarin medewerkers zich tevreden voelen en hun werk met een zekere bevlogenheid uitvoeren, kennen minder verzuim, minder verloop, een hogere arbeidsproductiviteit en lagere faalkosten.

Daarom vraagt Vitens sinds enkele maanden haar collega’s van het contact center en de buitendienst dagelijks hoe hun dag was, volledig anoniem en geautomatiseerd via de Klantcontact Monitor. “We konden niet alle collega’s dagelijks spreken. Via KCM kunnen we nu wel goed in de gaten houden waar collega’s tegenaan lopen en of ze zich goed voelen in hun werk,” aldus Vitens. “KCM heeft ons prachtig maatwerk geleverd waar we onze organisatie echt mee kunnen verbeteren.”

Trots

Beide organisaties zijn trots op de intensieve samenwerking: “Met Vitens zijn we in de afgelopen jaren mooie uitdagingen aangegaan. Goed om te zien dat deze organisatie zoveel waarde hecht aan tevreden klanten en collega’s. En dat zonder winstoogmerk. We zijn blij dat we hen onder onze opdrachtgevers mogen scharen!” vertelt Edwin van Wijk, accountmanager van Vitens bij de KCM.

Over KCM Survey

KCM Survey biedt ondersteuning op maat bij het uitvoeren van klant- en medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met KCM hebben organisaties via het online belevingsdashboard continu en real-time inzicht in de resultaten van alle mogelijke communicatiekanalen. Het genereren van rapportages en daarmee directe verbeteringen doorvoeren is mogelijk op ieder gewenst (organisatie)niveau. Zo optimaliseer je de klant- en medewerkerstevredenheid en verlaag je de(operationele) kosten van jouw organisatie.