Wat kunnen onze labels voor jou betekenen?

 

KCM Survey: aanbieden van online en real time klant- en medewerkerstevredenheid onderzoeken en de stem van klanten en medewerkers op de juiste plek in organisaties brengen.
KCM Academy: optimaliseren van de menselijke factor door het bieden van trainingen, e-learnings en gamification voor klantprofessionals en leidinggevenden.
KCM Professionals: verbeteren van processen, systemen en strategie door audits, advisering, projectmanagement en interim management.
– KCM Systems: ontwikkelen en onderhouden van innovatieve software-applicaties om opdrachtgevers te ondersteunen in data verzamelen, visualiseren, optimaliseren en analyseren.
– KCM FutureLab: innoveren en benchmarken door kennisdeling, white papers en events.

KCM SurveyExposing perceptions

Met KCM Survey meten wij de klant- en medewerkersbeleving met als doel organisaties klant- en medewerkersgerichter te maken. Door op de juiste momenten in de klant- en medewerkersreizen te meten bieden wij organisaties waardevolle inzichten, waarmee ze in staat is processen te optimaliseren en medewerkers te faciliteren. Dit zorgt voor blije klanten en medewerkers.

 

     

KCM AcademyExposing talents

In samenwerking met KCM Survey meten wij de medewerker- en klanttevredenheid met betrekking tot diverse gestelde KPI’s. Meten is weten, een oud waardevol gezegde en tevens ook een beetje een dooddoener. Maar wat gebeurt er met de opgedane kennis, wat we dan als “weten” beschouwen?Door de mensen te toetsen op kennis en vaardigheden, verkrijgen we informatie over hun werkelijke kennis en kunde, en daarmee dus ook de lacunes op die vlakken ten opzichte van het gewenste niveau dat nodig is voor hun dagelijkse functioneren.  Met de door ons zelf gemeten zaken en de meet-informatie uit metingen, is het mogelijk om op groeps- en individueel niveau de focus en aandacht te geven aan zaken die betreffende medewerkers nodig hebben.

Met de opgedane kennis van de metingen van KCM Survey, gaat KCM Academy verder door middel van opleiden en trainen, bijvoorbeeld door ons All You Can Learn module en onze Quick Scan, om de benodigde kennis- en kwaliteitsstandaard te behalen en verbeteren wordt er in diverse stadia naar in individueel en groepsniveau worden gekeken.

 

KCM ProfessionalsExposing potential

KCM Professionals is gericht op het leveren van waardevolle inzichten en oplossingen. Naast ervaring, deskundigheid en inlevingsvermogen helpt het wanneer wij weten hoe zaken ervoor staan. Meet en onderzoeksdata vormen dan ook een basis voor het bieden van mogelijkheden naar onze opdrachtgevers. KCM Professionals staat extra goed in hun kracht wanneer zij data uit uw praktijk tot hun beschikking hebben.

Sturing op dagelijkse operatie en ontwikkeling van organisatie en processen vraagt om zowel know-how (vaardigheden en aanpak) en know what (feiten). De steeds complexer wordende dynamiek van klantinteractie in het belang van bijvoorbeeld winst, verkoop en klantbehoud, vraagt overzicht en control. Daarbij kunnen inzichten verkregen uit metingen enorm helpen om de vertaling naar business insights te maken. KCM Professionals helpt u tot keuzes te komen over wat en waartoe gemeten moet worden. U haalt professionals in huis voor de intepretatie van de metingen en vertaling naar begrijpbare inzichten. KCM Professionals is de partner waarmee u de dynamiek onder controle brengt en kunt anticiperen op wat er op uw pad komt, positief en negatief.

 

Wilt u meer meten en weten?

Bent u benieuwd naar de producten van onze labels binnen het thema meten, vraag dan onze One pagers aan.

One pagers